Pages

 

Dzikir Setelah Sholat

HAL YANG WAJIB DALAM SHOLAT
Hal yang wajib dalam sholat adalah bagian sholat yang apabila ketinggalan salah satunya dengan sengaja maka sholatnya batal (tidak sah), tapi kalau tidak sengaja atau lupa maka orang yang sholat diharuskan melakukan sujud sahwi.
1.
Semua takbir selain takbiratul ihram
2.
Melafadzkan : SUBHANA RABBIYAL A'DZIIM pada saat ruku'
3.
Melafadzkan : SAMI'ALLAHULIMAN HAMIDAH bagi Imam dan pada saat sholat sendiri
4.
Melafadzkan : RABBANA WALAKAL HAMDU bagi Imam, makmum dan pada saat sholat sendiri
5.
Melafadzkan : SUBHANA RABBIYAL A'LA pada saat sujud
6.
Melafadzkan : RABIGHFIRLII pada saat duduk diantara dua sujud
7.
Tasyahud awal
8.
Duduk Tasyahud awal


HAL YANG SUNNAH DALAM SHOLAT
Hal yang sunnah dalam sholat adalah bagian sholat yang tidak termasuk dalam rukun maupun wajib, tidak membatalkan solat baik ditinggalkan secara sengaja maupun lupa.
1.
Mengangkat kedua tangan ketika takbir.
2.
Membaca do'a istiftah/iftitah
3.
Membaca ta'awudz ketika memulai qiro'ah (bacaan)
4.
Membaca surat dari Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang awal
5.
Meletakkan dua tangan pada lutut selama rukuk
6.
Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri selama berdiri
7.
Mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud selama sholat (kecuali waktu tasyahud- pent)


HAL YANG MAKRUH DALAM SHOLAT

1.
Memejamkan dua mata
2.
Menoleh tanpa keperluan
3.
Meletakkan lengan dilantai ketika sujud
4.
Banyak melakukan gerakan yang sia-sia, misal: main-main dengan jam (melihat jam, mengakurkan jam, memperbaiki tali jam, membersihkan jam dll), mempermainkan baju, atau lainya


Tata Cara Sholat
Persiapan Sholat
Menghadap Kiblat
Berdiri
Menghadap Sutrah
Niat
Gerakan dan Bacaan sholat
Takbir
Mengangkat Kedua Tangan
Bersedekap
Memandang Tempat Sujud
Membaca Do'a Istiftah/Iftitah
Membaca Ta'awwudz
Membaca Al-Fatihah
Membaca Amin
Membaca Surat Al-Qur-an
Ruku'
Berdiri I'tidal
Sujud
Bangun Dari Sujud
Duduk Antara Dua Sujud
Menuju Roka'at Berikutnya
Duduk Tasyahhud Awwal & Akhir
Salam

Dzikir Setelah Sholat
Dari Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz kepada seluruh orang melihat tulisan ini dari kalangan kaum muslimin
“Merupakan dari perbuatan sunnah, seorang muslim mengucapkan setelah setiap shalat fardu membaca ASTAGHFIRULLAH tiga kali, kemudian dilanjutkan dengan:
ALLAHUMMA ANTAS SALAAM WA MINKAS SALAAM TABAARAKTA YAA DZAL JALAALI WAL IKRAAM
LAA ILAAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIIKALAHU, LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR, LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH
LAA ILAAHA ILLALLAHU, LAA NA'BUDU ILLA IYYAHU, LAHUN NI'MATU WALAHUL FADHLU WALAHUTS TSANAA-UL HASAN, LAA ILAAHA ILLALLAHU, MUKHLISHIINA LAHUDDINA WALAU KARIHAL KAAFIRUUN, ALLAHUMMA LAA MAA NI'A LIMAA A'THOITA, WA LAA MU'TIYA LIMAA MANA'TA, WALAA YANFA'  DZAL JADDI MINKAL JADDU.
Khusus setelah shalat subuh dan maghrib, bacalah zikir yang dibawah ini sepuluh kali setelah mengucapkan zikir yang di atas:
LAA ILAAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIIKALAHU, LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU YUHYII WAYUMIIT WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR
Kemudian membaca:  SUBHAANALLAH tigapuluh tiga kali,  ALHAMDULILLAH tigapuluh tiga kali;  ALLAHU AKBAR tigapuluh tiga kali; untuk melengkapi bilangan menjadi seratus bacalah:
LAA ILAAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIIKALAHU, LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR
Kemudian membaca ayat kursi, kemudian surat Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nas, kalau seandainya setelah shalat subuh dan maghrib dibaca tiga kali.
Inilah yang lebih baik (afdhal) dan semoga Allah menganugerahkan shalawat dan salam kepada nabi kita Muhammad dan atas keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya serta yang mengikutinya dengan baik sampai hari pembalasan.
Toturial Selengkapnya.. http://www.sholat-kita.net/